تبلیغات
*Welcome To JackalCity* - علت درس نخوندن
PM

علت درس نخوندن

چهارشنبه 12 مرداد 1390 03:21 ب.ظ

نویسنده : پدرام شرج شریفی
در سال 52 جمعه داریم و میدانید که جمعه ها فقط برای استراحت است به این ترتیب 313 روز باقی می ماند.
حداقل 50 روز مربوط به تعطیلات تابستانی است که به دلیل گرمای هوا مطالعه ی دقیق برای یک فرد نرمال مشکل است. بنابراین 263 روز دیگر باقی می ماند.
در هر روز 8 ساعت خواب برای بدن لازم است که جمعا'' 122 روز میشود. بنابراین 141روز باقی می ماند.
اما سلامتی جسم و روح روزانه1 ساعت تفریح را میطلبد که جمعا'' 15 روز میشود. پس 126در روز باقی می ماند.
طبیعتا'' 2 ساعت در روز برای خوردن غذا لازم است که در کل 30 روز میشود. پس 96 روز باقی می ماند.
1ساعت در روز برای گفتگو و تبادل افکار به صورت تلفنی لازم است. چرا که انسان موجودی اجتماعی است.این خود 15 روز است.پس 81 روز باقی می ماند.
روزهای امتحان 35 روز از سال را به خوداختصاص میدهند. پس 46 روز باقی می ماند.
تعطیلات نوروز و اعیاد مختلف دست کم 30 روز در سال هستند. پس 16 روز باقی می ماند.
در سال شما 10 روز را به بازی میگذرانید.پس 6 روز باقی می ماند.
در سال حداقل 3 روز به بیماری طی میشود و 3 روز دیگر باقی است.
سینما رفتن و سایر امور شخصی هم 2 روز را در بر می گیرند. پس 1 روز باقی می ماند.
1روز باقی مانده همان روز تولد شماست.چگونه میتوان در آن روز درس خواند?!
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -